تماس با ما

شماره پیامک : ۱۰۰۰۰۱۷

تلفن گویا: ۸۸۹۹۶۱۵۰

نمابر: ۸۸۹۹۵۹۱۷

مدیریت روابط عمومی : ۸۸۹۹۵۱۳۹ – صندوق الکترونیکی: info@namaz.ir

دفتر ریاست: ۱۸-۸۸۹۸۱۴۱۷

دفتر قائم مقام: ۸۸۹۹۵۷۷۶

معاونت فرهنگ،آموزش و پژوهش: ۸۸۹۹۵۸۷۸ – صندوق الکترونیکی:namaz.farhangi@gmail.com

معاونت برنامه ریزی،نظارت و ارزیابی: ۸۸۹۹۵۷۹۵

معاونت اداری،مالی و پشتیبانی:  ۸۸۹۹۵۹۱۷ صندوق الکترونیکی setadnamaz@namaz.ir

مجمع خیرین مسجد ساز: ۸۸۹۹۵۱۹۶

انتشارات و فروشگاه: ۸۸۹۰۰۰۵۹-۸۸۹۹۱۰۶۸

نشانی: تهران-خیابان انقلاب-ضلع شرقی دانشگاه تهران-خیابان قدس-نبش خیابان ایتالیا-پلاک ۹۸ -دفتر مرکزی ستاد اقامه نماز

کدپستی:۱۴۱۷۷۴۳۱۸۱